Akita Colostrum – 2 – 320g

Thành phần: Bột sữa (20-30%), hỗn hợp béo thực vật, maltodextrin, sucrose, sữa non (colostrum), B72, Vaini ch, Bhàn, Vitamin C, riaroin oehi and, Cam mi , opiamni VitaminD3, Vitamin E ,Folic acid, Iodine, Iron, phosphorus, Vitamin K1, Magnesium, Manganese, Niacin, Selenium, molybdenum, Zinc), L-lysine, DHA, Choline, Taurine, 2′-Flucosyllactose (HMO), Vitamin K2 (MK7), hương tổng hợp dùng trong thực phẩm

Danh mục:

Mô tả

Thành phần: Bột sữa (20-30%), hỗn hợp béo thực vật, maltodextrin, sucrose, sữa non (colostrum), B72, Vaini ch, Bhàn, Vitamin C, riaroin oehi and, Cam mi , opiamni Vitamin D3, Vitamin E, Folic acid, Iodine,I ron, phosphorus,Vitamin K1, Magnesium, Manganese, Niacin, Selenium, molybdenum, Zinc), L-lysine, DHA, Choline, Taurine, 2′-Flucosyllactose (HMO), Vitamin K2 (MK7), hương tổng hợp dùng trong thực phẩm

Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm (đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe):

Thời hạn sử dụng sản phẩm: 12 tháng kể từ ngày sản xuất

Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: lon thiếc, túi và thìa nhựa tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm đạt yêu cầu của Bộ Y tế